Polityka prywatności

Polityka prywatności.
Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe oraz prywatność naszych klientów.
Korzystając z naszego sklepu internetowego zostaniesz poproszony o podanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy zakupu produktów i usług oferowanych przez Sklep oraz dane do złożenia zamówienia wysyłki newslettera. Oprogramowanie sklepowe zachowa również dane o produktach włożonych do koszyka i dane dotyczące aktywności w Sklepie (np. data ostatniego logowania).
Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Sklepu przez Użytkownika.

DEFINICJE
Administrator – HMF24 Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Żeromskiego 8, 05-082 Blizne Jasińskiego, NIP: 118-228-22-51,

Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania (której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne)
Sklep – sklep internetowy pod adresem www.sklep.hmf24.pl
Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z funkcjonalności Sklepu
Przetwarzanie danych – operacja lub zbiór operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany (np. zbieranie, porządkowanie, modyfikowanie, udostępnianie, usuwanie)
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

I. KORZYSTANIE ZE SKLEPU Hmf24.pl
1. Dane osobowe osób korzystających ze Sklepu (m.in. adres IP, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies, dane wysyłkowe, dane bilingowe itp.) są przetwarzane przez Administratora:
1.1 w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści publikowanych w Sklepie oraz złożenia zamówienia i jego realizacji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
1.2 w celu obsługi reklamacji i zwrotów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
1.3 w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
1.4 w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora tj. prowadzenie analizy sposobów korzystania z funkcjonalności Sklepu pozwalający na ocenę i ew. modyfikację działania Sklepu (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
1.5 w celach marketingowych (wysyłka newslettera) – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora tj. wysyłka informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
1.6 w celu realizacji obowiązków Ustawowych, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
2. Nie wykorzystujemy danych osobowych Użytkowników do profilowania, stosowania reklamy behawioralnej itp. zastosowań.

II. ODBIORCY DANYCH
1.Administrator przekazuje dane innym podmiotom wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
1.1 podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatność kartą płatniczą
1.2 dostawcy poczty elektronicznej i hostingu
1.3 firmy kurierskie realizujące dostawę zamówienia do Użytkownika
1.4 dostawcy usług księgowych

III. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
1. Dane osobowe zebrane od Użytkowników, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie danych osobowych poza obszar EOG może nastąpić, jeśli będzie to konieczne w celu zrealizowania zamówienia złożonego w Sklepie, w tym sytuacji, gdy realizacja będzie wymagała udziału firm kurierskich posiadających siedziby poza obszarem EOG lub realizacji płatności elektronicznych za pośrednictwem firm posiadających siedziby poza obszarem EOG.

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
1. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, a po tym okresie przechowywane do dnia upływu terminu przedawnienia ew. roszczeń. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

V. PRAWA UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik posiada prawo informacji o przetwarzaniu danych, dostępu do treści swoich danych, otrzymania kopii danych a także prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody).
2. Wniosek dotyczący realizacji w/w praw wskazujący czego dotyczy żądanie, można złożyć:
2.1. w formie pisemnej na adres: HMF24 Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Żeromskiego 8, 05-082 Blizne Jasińskiego, NIP: 118-228-22-51,
2.2. drogą e-mailową na adres: info@hmf24.pl
3. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeśli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.